Zelf aan de slag met je online marketing?

Onder begeleiding van een Online Business Manager werken aan jouw online marketing en meer structuur aanbrengen in je organisatie?Enroll now
  • Worstel je al weken om een leadpage of FB ad de lucht in te krijgen?
  • Wil je je bedrijf online profileren maar weet je niet waar je moet starten?
  • Heb je het gevoel te worden opgeslokt door details?
  • Heb je onvoldoende kennis van een tool die je wilt inzetten maar wil je wel snel van start?

Hoe zou het zijn als je je kennis van online Marketing kan vergroten en tegelijkertijd ondersteuning krijgt van experts die je direct helpen met jouw vraagstuk?

Met de online toolbox en de support van mijn team helpen we je snel op weg om de resultaten te bereiken die je wil bereiken, of dat nu een Facebook advertentie, strategiesessie of het maken van jouw landingspagina is met alle koppelingen.

Ik heb als Online Business Manager kennis op het gebied van Online Marketing en structureren. Dit wil ik niet voor mezelf houden maar graag met je delen zodat jij je online marketing naar een hoger plan kan brengen.

Je vindt op dit platform dus veel informatie over online marketing tools, maar ook de kennis die ik heb opgedaan bij Frank Kern, wat ik leer van zijn Inner Circle en bij andere marketing guru's. Dit combineer ik met mijn eigen kennis van (online) marketing zodat jij het meest recente, complete maar ook praktische plaatje hebt dat je gelijk op je eigen organisatie kan toepassen.

Thema's die we behandelen zijn:

  • Strategisch online marketingplan
  • Social Media
  • Content marketing
  • E-mail marketing / conversational marketing

Als je je inschrijft op deze site voor een training dan ontvang je ook regelmatig mijn blogs /nieuwsbrieven en tips.

Lees hier meer over Christien Woltjer

window.cfields = []; window._show_thank_you = function(id, message, trackcmp_url) { var form = document.getElementById('_form_' + id + '_'), thank_you = form.querySelector('._form-thank-you'); form.querySelector('._form-content').style.display = 'none'; thank_you.innerHTML = message; thank_you.style.display = 'block'; if (typeof(trackcmp_url) != 'undefined' && trackcmp_url) { // Site tracking URL to use after inline form submission. _load_script(trackcmp_url); } if (typeof window._form_callback !== 'undefined') window._form_callback(id); }; window._show_error = function(id, message, html) { var form = document.getElementById('_form_' + id + '_'), err = document.createElement('div'), button = form.querySelector('button'), old_error = form.querySelector('._form_error'); if (old_error) old_error.parentNode.removeChild(old_error); err.innerHTML = message; err.className = '_error-inner _form_error _no_arrow'; var wrapper = document.createElement('div'); wrapper.className = '_form-inner'; wrapper.appendChild(err); button.parentNode.insertBefore(wrapper, button); document.querySelector('[id^="_form"][id$="_submit"]').disabled = false; if (html) { var div = document.createElement('div'); div.className = '_error-html'; div.innerHTML = html; err.appendChild(div); } }; window._load_script = function(url, callback) { var head = document.querySelector('head'), script = document.createElement('script'), r = false; script.type = 'text/javascript'; script.charset = 'utf-8'; script.src = url; if (callback) { script.onload = script.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; callback(); } }; } head.appendChild(script); }; (function() { if (window.location.search.search("excludeform") !== -1) return false; var getCookie = function(name) { var match = document.cookie.match(new RegExp('(^|; )' + name + '=([^;]+)')); return match ? match[2] : null; } var setCookie = function(name, value) { var now = new Date(); var time = now.getTime(); var expireTime = time + 1000 * 60 * 60 * 24 * 365; now.setTime(expireTime); document.cookie = name + '=' + value + '; expires=' + now + ';path=/'; } var addEvent = function(element, event, func) { if (element.addEventListener) { element.addEventListener(event, func); } else { var oldFunc = element['on' + event]; element['on' + event] = function() { oldFunc.apply(this, arguments); func.apply(this, arguments); }; } } var _removed = false; var form_to_submit = document.getElementById('_form_15_'); var allInputs = form_to_submit.querySelectorAll('input, select, textarea'), tooltips = [], submitted = false; var getUrlParam = function(name) { var regexStr = '[\?&]' + name + '=([^&#]*)'; var results = new RegExp(regexStr, 'i').exec(window.location.href); return results != undefined ? decodeURIComponent(results[1]) : false; }; for (var i = 0; i &lt; allInputs.length; i++) { var regexStr = "field\\[(\\d+)\\]"; var results = new RegExp(regexStr).exec(allInputs[i].name); if (results != undefined) { allInputs[i].dataset.name = window.cfields[results[1]]; } else { allInputs[i].dataset.name = allInputs[i].name; } var fieldVal = getUrlParam(allInputs[i].dataset.name); if (fieldVal) { if (allInputs[i].type == "radio" || allInputs[i].type == "checkbox") { if (allInputs[i].value == fieldVal) { allInputs[i].checked = true; } } else { allInputs[i].value = fieldVal; } } } var remove_tooltips = function() { for (var i = 0; i &lt; tooltips.length; i++) { tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip); } tooltips = []; }; var remove_tooltip = function(elem) { for (var i = 0; i &lt; tooltips.length; i++) { if (tooltips[i].elem === elem) { tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip); tooltips.splice(i, 1); return; } } }; var create_tooltip = function(elem, text) { var tooltip = document.createElement('div'), arrow = document.createElement('div'), inner = document.createElement('div'), new_tooltip = {}; if (elem.type != 'radio' && elem.type != 'checkbox') { tooltip.className = '_error'; arrow.className = '_error-arrow'; inner.className = '_error-inner'; inner.innerHTML = text; tooltip.appendChild(arrow); tooltip.appendChild(inner); elem.parentNode.appendChild(tooltip); } else { tooltip.className = '_error-inner _no_arrow'; tooltip.innerHTML = text; elem.parentNode.insertBefore(tooltip, elem); new_tooltip.no_arrow = true; } new_tooltip.tip = tooltip; new_tooltip.elem = elem; tooltips.push(new_tooltip); return new_tooltip; }; var resize_tooltip = function(tooltip) { var rect = tooltip.elem.getBoundingClientRect(); var doc = document.documentElement, scrollPosition = rect.top - ((window.pageYOffset || doc.scrollTop) - (doc.clientTop || 0)); if (scrollPosition &lt; 40) { tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, '') + ' _below'; } else { tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, '') + ' _above'; } }; var resize_tooltips = function() { if (_removed) return; for (var i = 0; i &lt; tooltips.length; i++) { if (!tooltips[i].no_arrow) resize_tooltip(tooltips[i]); } }; var validate_field = function(elem, remove) { var tooltip = null, value = elem.value, no_error = true; remove ? remove_tooltip(elem) : false; if (elem.type != 'checkbox') elem.className = elem.className.replace(/ ?_has_error ?/g, ''); if (elem.getAttribute('required') !== null) { if (elem.type == 'radio' || (elem.type == 'checkbox' && /any/.test(elem.className))) { var elems = form_to_submit.elements[elem.name]; if (!(elems instanceof NodeList || elems instanceof HTMLCollection) || elems.length &lt;= 1) { no_error = elem.checked; } else { no_error = false; for (var i = 0; i &lt; elems.length; i++) { if (elems[i].checked) no_error = true; } } if (!no_error) { tooltip = create_tooltip(elem, "Please select an option."); } } else if (elem.type =='checkbox') { var elems = form_to_submit.elements[elem.name], found = false, err = []; no_error = true; for (var i = 0; i &lt; elems.length; i++) { if (elems[i].getAttribute('required') === null) continue; if (!found && elems[i] !== elem) return true; found = true; elems[i].className = elems[i].className.replace(/ ?_has_error ?/g, ''); if (!elems[i].checked) { no_error = false; elems[i].className = elems[i].className + ' _has_error'; err.push("Checking %s is required".replace("%s", elems[i].value)); } } if (!no_error) { tooltip = create_tooltip(elem, err.join('<br>')); } } else if (elem.tagName == 'SELECT') { var selected = true; if (elem.multiple) { selected = false; for (var i = 0; i &lt; elem.options.length; i++) { if (elem.options[i].selected) { selected = true; break; } } } else { for (var i = 0; i &lt; elem.options.length; i++) { if (elem.options[i].selected && !elem.options[i].value) { selected = false; } } } if (!selected) { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "Please select an option."); } } else if (value === undefined || value === null || value === '') { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "This field is required."); } } if (no_error && elem.name == 'email') { if (!value.match(/^[\+_a-z0-9-'&=]+(\.[\+_a-z0-9-']+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,})$/i)) { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "Enter a valid email address."); } } if (no_error && /date_field/.test(elem.className)) { if (!value.match(/^\d\d\d\d-\d\d-\d\d$/)) { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "Enter a valid date."); } } tooltip ? resize_tooltip(tooltip) : false; return no_error; }; var needs_validate = function(el) { return el.name == 'email' || el.getAttribute('required') !== null; }; var validate_form = function(e) { var err = form_to_submit.querySelector('._form_error'), no_error = true; if (!submitted) { submitted = true; for (var i = 0, len = allInputs.length; i &lt; len; i++) { var input = allInputs[i]; if (needs_validate(input)) { if (input.type == 'text') { addEvent(input, 'blur', function() { this.value = this.value.trim(); validate_field(this, true); }); addEvent(input, 'input', function() { validate_field(this, true); }); } else if (input.type == 'radio' || input.type == 'checkbox') { (function(el) { var radios = form_to_submit.elements[el.name]; for (var i = 0; i &lt; radios.length; i++) { addEvent(radios[i], 'click', function() { validate_field(el, true); }); } })(input); } else if (input.tagName == 'SELECT') { addEvent(input, 'change', function() { validate_field(this, true); }); } } } } remove_tooltips(); for (var i = 0, len = allInputs.length; i &lt; len; i++) { var elem = allInputs[i]; if (needs_validate(elem)) { if (elem.tagName.toLowerCase() !== "select") { elem.value = elem.value.trim(); } validate_field(elem) ? true : no_error = false; } } if (!no_error && e) { e.preventDefault(); } resize_tooltips(); return no_error; }; addEvent(window, 'resize', resize_tooltips); addEvent(window, 'scroll', resize_tooltips); window._old_serialize = null; if (typeof serialize !== 'undefined') window._old_serialize = window.serialize; _load_script("//d3rxaij56vjege.cloudfront.net/form-serialize/0.3/serialize.min.js", function() { window._form_serialize = window.serialize; if (window._old_serialize) window.serialize = window._old_serialize; }); var form_submit = function(e) { e.preventDefault(); if (validate_form()) { // use this trick to get the submit button & disable it using plain javascript document.querySelector('[id^="_form"][id$="_submit"]').disabled = true; var serialized = _form_serialize(document.getElementById('_form_15_')); var err = form_to_submit.querySelector('._form_error'); err ? err.parentNode.removeChild(err) : false; _load_script('https://christienwoltjer.activehosted.com/proc.php?' + serialized + '&jsonp=true'); } return false; }; addEvent(form_to_submit, 'submit', form_submit); })();